top of page

Tietosuojaseloste

1.   REKISTERINPITÄJÄ
Lumiporo Oy
Jorrinjalka 2
99980 Utsjoki
p. +358(0)40 729 6176
info(a)lumiporo.fi
jäljempänä Lumiporo


2.   REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ
Lumiporo Oy
Jorrinjalka 2
99980 Utsjoki
p. +358(0)40 729 6176
info(a)lumiporo.fi


3.   REKISTERIN NIMI
Lumiporo verkkopalvelut:

  • Lumiporo julkiset verkkosivut eli lumiporo.fi

  • Lumiporo tilauslomake

  • Lumiporo uutiskirje

4.   EVÄSTEET
Lumiporo käyttää evästeitä verkkosivustoillaan.  Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivustojen selaamista. Keräämme Google Analyticsin avulla tilastotietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä ja suosituista sisällöistä. Lisäksi ne mahdollistavat sivujen toiminnallisuudet, kuten kirjautumisen verkkokauppaan.
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustolla. Evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja eikä niitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.
Mikäli haluat poistaa evästeitä selaimesi muistista, voit poistaa ne selaimen asetuksien kautta.
Sivustoillamme voi olla myös painikkeita, joiden avulla voi jakaa sisältöjä sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asentaa eväste päätelaitteelle. Nämä evästeet eivät ole meidän hallinnassamme ja lisätietoja saa kyseisen palvelun verkkosivustolta.


5.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS
Lumiporon julkiset verkkosivut, tilauslomakkeet ja uutiskirjeet
Lumiporon julkisten verkkosivujen, tilauslomakkeiden ja uutiskirjeiden hallinnan osalta henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Tilauslomakkeilta saatujen tietojen tarkoituksena on toimittaa asiakkaille tilatut tuotteet.
Lumiporon uutiskirjeen vastaanottajien sähköpostiosoitteet tallennetaan. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu eli uutiskirjeen vastaanottaminen. Uutiskirje lähetetään vain sen tilanneille ja tilauksen voi lopettaa koska vain. Sähköpostiosoitetta ei säilytetä tilauksen lopettamisen jälkeen.


6.   KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Rekisterinpitäjä (Lumiporo) käsittelee verkkopalveluiden yhteydessä seuraavia rekisteröityjen henkilötietoja:

  • Lumiporon tilauslomakkeet

    • Nimi sekä yhteystiedot

  • Uutiskirjeet

    • Sähköpostiosoite, puhelinnumero


7.   TIETOLÄHTEET
Lumiporo saa verkkopalvelujen käyttäjärekisteritiedot rekisteröidyltä itseltään.


8.   TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT
Lumiporo hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä pilvipalveluiden palveluntarjoajia. Verkkopalvelujen käyttäjätiedot tallennetaan vain Lumiporon käytössä oleviin pilvipalveluihin.
Lumiporo ei koskaan luovuta verkkopalvelujen käyttäjätietoja ulkopuolisille tahoille.


9.   TIETOJEN SUOJAUS JA SÄILYTYSAJAT
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt.
Kaikissa ylläpidollisissa toimissa käytetään vahvasti salattuja yhteyksiä. Kirjautuminen palvelimille on suojattu palomuurilla ja muin teknisin keinoin.
Lumiporo säilyttää julkisten verkkosivujen, tilauslomakkeiden ja uutiskirjeiden osalta henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen. 
Lumiporo ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille eikä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.


10.REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja pyytää virheellisen tiedon oikaisua tai käyttäjätunnuksen tai siihen liittyvien henkilötietojen poistamista.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.


11.YHTEYDENOTOT
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.


12.TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Mikäli Lumiporo muuttaa tätä selostetta, asettaa Lumiporo muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä informoidaan myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai Lumiporon asiakkaille tarkoitetussa uutiskirjeessä.

bottom of page